Raamsteeg

HET MIRAKEL AAN DE RAAMSTEEG

Zo luidt de kop van een artikel in het Parool (oktober 2012) over dit bijzondere project. Het pand was al opgegeven door Bureau Monumenten en Archeologie en door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en is net op tijd behoed voor sloop en nieuwbouw. De eerste sporen dateren van de 15e eeuw, toen achter het voorhuis nog een appelboomgaard lag. Inmiddels is het steegje overbevolkt door fietsers, brommers en voetgangers. De aannemer heeft een bijzondere prestatie geleverd. Niet alleen is de voorgevel gered, ook de 17eeeuwse balklagen en vlechtwerk zijn in ere hersteld. Dankzij een genereuze bijdrage van de Vereniging Vrienden van Stadsherstel straalt het pand als een parel in de Middeleeuwse Raamsteeg.

 

Korte omschrijving: Restauratie rijksmonument
Adres: Raamsteeg, Amsterdam
Opdrachtgever: Stadsherstel Amsterdam N.V.
Aannemer: Schakel & Schrale B.V.
Jaar: 2011-2012
Fotografie: Roos Aldershoff & Debby Heilker-Lamerigts