WETERINGSCHANS

DRIE KAPPEN, VOOR ELKE DRIELING ÉÉN

Het plaatsen van een dakopbouw is al ‘uitzondering op de uitzondering’, zeker voor drie aaneengesloten panden In Amsterdam geldt als uitgangspunt geen medewerking te verlenen voor het ophogen van orde 2 panden, indien niet voldaan wordt aan de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid van het bestemmingsplan. Na een eerdere vergeefse poging, benaderden de drie eigenaren ons bureau. Na uitgebreid voorwerk en diepgaand onderzoek hebben wij besloten onze medewerking te verlenen. Onze intentie is om deze drie panden als drieling deel uit te laten maken van de 19e eeuwse stadsboulevard, met het doel dat het stedenbouwkundig beeld verbetert. Daarin zijn wij geslaagd!

 

Korte omschrijving: Toevoegen van een bouwlaag
Adres: Weteringschans
Opdrachtgever: Drie eigenaren
Aannemer: Bouwbedrijf Haarlem Dakopbouw
Jaar: 2018-2019
Fotografie: Wolbert Vroom en Beeldbank Amsterdam