Baarn

WONEN IN ENGELSE LANDHUIS-STIJL

Het advies van de welstand- en monumentencommissie van Baarn geeft precies onze aanpak weer voor bewoning de komende 30 jaar:

“Geconstateerd kan worden dat het hier gaat om een zorgvuldig opgezet plan voor het restaureren en isoleren van voorliggende villa. De in het interieur voorgestelde aanpassingen ter plaatse van de keuken doen geen afbreuk aan de hoofdstructuur van het pand en de nieuwe pui in de achtergevel voegt zich op een goede wijze in het bestaande gevelbeeld. Ook de wijze van isoleren van de kap en het aanbrengen van isolerende beglazing (monumentenbeglazing binnen bestaande sponningen) tasten de monumentale waarden van het pand niet onevenredig aan. Verder bestaat er waardering voor de zorgvuldigheid waarmee de schilderingen in het interieur zijn geanalyseerd en worden hersteld, alsmede ook voor de nieuwe kleurstelling van de kozijnen en het houtwerk (gebaseerd op kleuronderzoek en kleurstelling overeenkomstige villa’s uit dezelfde bouwperiode). Wij kunnen, ervan uitgaande dat de bij de planvorming betrokken deskundigen ook bij de uitvoering betrokken blijven, instemmen met het plan zoals voorgesteld.”

 

Korte omschrijving: restauratie en renovatie
Adres: Baarn
Opdrachtgever: particulier
Aannemer: Leguit en Roos
Jaar: 2017-2018
Fotografie: Achitectenbureau Vroom

Digitaal Beeldverslag